Handelsbetingelser


Vigtigt

Bemærk at du som forbruger har 14 dages fortrydelsesret, og 24 måneders reklamationsret. 

Afairdeal.dk ejes og drives af CELUX ApS, Tjørnevænget 10, 6000 Kolding. CVR: 36392819. På Afairdeal.dk kan du som kunde købe værdibeviser til: Produkter, ydelser og/eller oplevelser. Kontaktoplysninger til Afairdeal forefindes under fanen: ”Kundeservice”.

Ansvarsbegrænsning

Afairdeal optræder alene som mellemmand og ikke sælger. Det er den pågældende deal-leverandør og ikke Afairdeal, der leverer de produkter, ydelser og/eller oplevelser som værdibeviset er gyldigt til. Afairdeal forestår udelukkende købet af værdibeviser. Deal-leverandøren er ansvarlig for aftalens opfyldelse og er forbrugerens egentlige aftalepart.


Ved køb af en deal

1.     Værdibeviserne købes online via Afairdeal.dk.

2.     Umiddelbart efter dit køb, fremsendes en købskvittering per e-mail. Købskvitteringen indeholder et ordre- og id-nummer, der skal bruges ved al korrespondance med Afairdeal. Al korrespondance med Afairdeal skal som udgangspunkt foregå over e-mail.

3.     Når dealen, som du har købt, er aktiveret, vil du modtage dit værdibevis inden for 24 timer. Opfyldes ét eller flere af dealens kriterier ikke, vil købet automatisk blive annulleret. Ved annullering af en deal vil du modtage en mail med besked om dette og købesummen tilbageleveres. Afairdeal forbeholder sig retten til at forlænge en deals annoncering uden yderligere varsel.

4.     Når du har købt en deal, reserveres pengene på din konto. Pengene bliver først hævet fra din konto, når vi fremsender dit værdibevis. Hvis du har købt en produktdeal, sender vi dig dit værdibevis, men vi hæver først pengene fra din konto, når produktet afsendes.

5.     Afairdeal forbeholder sig retten til at opkræve et ekspeditionsgebyr

6.     Ved ombytning af varer kan der blive opkrævet et fragtgebyr.

7.     Afairdeal leverer til hele Danmark, dog ikke til Grønland og Færøerne.


Betaling kan gennemføres med følgende betalingskort


Visa


Visa Electron


Mastercard


Mobilpay


MaestroBetaling

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Visa/Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto, så snart varen afgår fra Afairdeals deal-leverandør.


  • Ved køb af værdibeviser anmoder Afairdeal om oplysninger, som skal bruges i forbindelse med aftalens indgåelse.
  • Såfremt det ikke er muligt, at efterkomme dit køb, vil vi informere dig herom hurtigst muligt og tilbageføre eventuel betaling.
  • Afairdeal er ikke ansvarlig for påførte skader og omkostninger, der er et resultat af, at det ikke er muligt at efterkomme købet af værdibeviser til oplevelser.
  • Du skal være mindst 18 år for at kunne afgive et køb på Afairdeal.dk. Ved accept af vores betingelser tilkendegiver du, at du er mindst 18 år gammel.


Alle købte værdibeviser sendes til køber via e-mail, én gang, og kan som udgangspunkt ikke fremsendes flere gange af sikkerhedsmæssige årsager. I erkendelse af, at der kan opstå ´usædvanlige omstændigheder´, som fører til at værdibeviset bortkommer, kan vi kontaktes såfremt der måtte være tale om en sådan henseende, hvorefter vi vil tage individuel stilling til den enkelte situation. Det er købers eget ansvar at kunne udskrive værdibeviset, således at det kan forevises for dealens leverandør, når køber vil benytte det. Afairdeal sender kun værdibeviset til den på købstidspunktets angivne e-mail adresse. Vi fremsender af hensyn til købers sikkerhed aldrig værdibeviset til andre e-mail adresser.

Det er købers eget ansvar at sikre, at den e-mail adresse, der angives på købstidspunktet, er tilgængelig og i stand til at modtage værdibeviset.

Alle priser på websitet er i danske kroner og angives inklusiv moms, afgifter, told m.m. Afairdeal fastsætter priser for ydelser i henhold til aftalen med den enkelte deal-leverandør. Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser og inkl. moms, i det omfang, der er tale om momspligtige ydelser og eventuelle ekspeditionsgebyrer.

Det enkelte ekspeditionsgebyr er fastsat efter følgende takst:

Ekspeditionsgebyr: 1,75% af den samlede købesum, som dækker over omkostninger til ekspeditionen af det enkelte dealbevis og kundeservicering.


Afairdeal forpligter sig ikke til, at betale erstatning ved eventuelle tab, som følge af en af følgende omstændigheder.

Værdibeviset indløses ikke forinden udløbsfristen


Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.


Ansvarsfraskrivelse og garanti

Afairdeal.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for Afairdeal.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Afairdeal.dk er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Afairdeal.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Afairdeal.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.


Behandling af personoplysninger

De data, som Afairdeal registrerer, er reguleret af ’Lov om behandling af personoplysninger’. Afairdeal er dataansvarlig. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven.

For misforståelse, forsinkelse eller ikke ordentligt formidlede køb eller meddelelser, som følge af brug af internettet eller andre kommunikationsformer i udvekslingen mellem dig og Afairdeal, er Afairdeal ikke ansvarlig, med mindre der er tale om grov uagtsomhed eller forsætlig handling fra Afairdeals side.


Brug af værdibeviser

Et værdibevis er som regel gyldigt i 2-12 måneder. Gyldighedsperioden kan dog variere afhængigt af den enkelte deal. Dette vil dog fremgå af værdibeviset, samt den pågældende deal. Den eksakte gyldighedsperiode for den givne deal vil fremtræde klart og tydeligt på det enkelte værdibevis.

Når du vil gøre brug af værdibeviset, skal dette altid medbringes, dersom det indeholder en unik rabatkode, som skal fremvises på forlangende til den enkelte deal-leverandør. Det er op til leverandøren, at verificere værdibevisets ægthed. I tilfælde af tvivlsspørgsmål forbeholder Afairdeal sig retten til at hjælpe deal-leverandøren med at verificere ægtheden af værdibeviset ved oplysning af købers navn eller på anden vis.

I tilfælde af, at der er manipuleret med værdibeviset, eller dette er forsætligt forsøgt indløst flere gange, kan deal-leverandøren af tilbuddet nægte at tage imod værdibeviset. Alle mistanker om snyd vil blive rapporteret tilbage til Afairdeal, som i tilfælde af groft svig vil politianmelde den originale køber af værdibeviset. Det oplyses endvidere at betalte købesum ikke refunderes, såfremt der er tale om svig og/eller bedrag med værdibeviser.

Alle værdibeviser er beskrevet og gengivet, så nøjagtigt som muligt, efter deal-leverandørens udsagn. Køber kan ikke gøre ansvar gældende over for Afairdeal i anledning af de enkelte deals beskrivelser, medmindre der er tale om væsentlige misvisende eller direkte fejlagtige beskrivelser. Vi stiller store krav til vore deal-leverandører for at sikre kvalitet og pålidelighed, på købers vegne.

I tilfælde af, at en af vores deal-leverandører ikke efterlever deres egne udsagnsbundne forpligtigelser i henhold til tidspunktet for hvornår en deal kan benyttes, vil køber kunne indklage dette forhold overfor Afairdeal. Afairdeal vil så vurdere det enkeltstående forhold og der foreligger en potentiel mulighed for, at købet vil kunne refunderes. Dette forudsætter dog, at køber har forsøgt ad flere omgange at benytte værdibeviset hos deal-leverandøren og at køber har søgt at booke tider/pladser i rimelighed tid forinden afbenyttelse af sin deal.


OBS: Har du købt en produktdeal skal du ikke foretage dig yderligere efter købet. Produktet vil automatisk blive fremsendt til dig indenfor den angivne leveringstid, som fremgår af dealen.


Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesfrist på værdibeviset, når du handler hos os. Fristen løber, fra den dato du modtager værdibeviset og oplysninger om fortrydelsesretten. Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde købet af værdibeviset. Meddelelsen skal gives ved mail til kundeservice@afairdeal.dk eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Husk at vedlægge de oplysninger, der gør det muligt for os at identificere dig: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, id- og ordrenummer. Værdibeviset returneres enten per e-mail eller alm. brev.

Du skal sende dit værdibevis retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Du bærer risikoen for værdibeviset fra tidspunktet for varens levering.


Efter indløsning af værdibevis

Det er ikke muligt at fortryde et køb af værdibeviset, efter at værdibeviset er blevet indløst hos en af vores deal-leverandører, da værdibeviset dermed anses som værende brugt, og dermed ikke længere kan returneres.


Særligt for deals på tjenesteydelser

OBS! For fortrydelsesret på tjenesteydelser vil det være aftalen mellem dig og den pågældende deal-leverandør der er gældende, efter værdibeviset er indløst.

Du har ingen fortrydelsesret ved køb af nedenstående værdibeviser der gælder til:


  • Befordring og transport, fx flyttetransport og rejser med fly, bus tog, taxi mv.
  • Pakkerejser
  • Indkvartering, fx ophold på hotel, vandrehjem eller campingplads og leje af sommerhus, som foregår på en forudbestemt dato eller periode.
  • Forplejning, fx restaurantbesøg og levering af mad (catering), som foregår på en forudbestemt dato eller periode.
  • Rekreative fritidsaktiviteter, fx biografbesøg, teaterforestillinger, koncerter, sportsstævner mv., som foregår på en forudbestemt dato eller periode.


Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du købsbeløbet tilbage. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.


Særligt for køb af deals, som sendes direkte fra deal-leverandøren

Der gælder de samme regler for fortrydelse af en fysisk vare, som ved fortrydelse af værdibeviset. Fortrydelsesfristen løber dog først fra den dag, du modtager varen, hvis varen skal sendes direkte fra deal-leverandøren.

Du skal også sende din vare retur til afsenderadressen, inden for 14 dage efter, du har givet meddelelse til deal-leverandøren om, at du ønsker at udnytte fortrydelsesretten. Information om deal-leverandøren fremgår af dit værdibevis.


Værdiforringelse

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, kan det betyde, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købesummen refunderet, afhængigt af varens handelsmæssige værdi.


Levering

Desværre kan enkelte pakker forsvinde under forsendelsen. Skulle du mod forventning ikke have modtaget din bestilling senest 4 uger efter leveringstiden, bedes du kontakte vores deal-leverandør, som så vil undersøge forholdet og eventuelt genfremsende produktet, så snart sagen er gennemgået med distributøren.

Det vil fremgår tydeligt under den respektive deal, hvilken forsendelsesmetode der anvendes.


Reklamationsret

Hvis der er noget galt med værdibeviset

Opstår der fejl eller problemer med værdibeviset eller indløsningen heraf vil Afairdeal hjælpe med at finde en løsning. Du som kunde kan i sådanne tilfælde kontakte os under henvisning til de angivne kontaktoplysninger under fanen ”kundeservice” på vores website.


Hvis der er noget galt med varen

Opstår der fejl ved den vare som du har købt eller den tjenesteydelse, du har fået udført skal du gøre dette gældende over for deal-leverandøren hvortil dealen er indløst. Købelovens mangelsregler finder anvendelse på køb af varer hos deal-leverandøren, herunder 2 års reklamationsfrist. Husk du skal reklamere inden for rimelig tid efter du har opdaget manglen. Reklamerer du inden for 2 måneder, er det sket inden for rimelig tid.


Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Celux ApS og opbevares i op til 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Den dataansvarlige på www.afairdeal.dk er Celux ApS.


Dine oplysninger videregives kun til den enkelte samarbejdspartner for den enkelte deal og kun i det omfang det er nødvendigt.

Som registreret hos Celux ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kundeservice@afairdeal.dk.


Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du i første omgang rette henvendelse til leverandøren af din deal. Såfremt klagen ikke udmunder i tilfredsstillende overenstemmighed og der findes en løsning, kan køber rette en sekundær henvendelse til Afairdeal.dk efter følgende anvisninger: Skriftligt, per mail, til  kundeservice@afairdeal.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.


Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

www.forbrug.dk


Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr


Forbehold for ændringer

Celux ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om hvorvidt eventuelle ændringer er fortløbende noteret.

2016 Afairdeal.
Alle rettigheder forbeholdes.